بخشی از پایانه جدید شرق اوایل ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

بخشی از پایانه جدید شرق اوایل ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران از پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه پایانه جدید شرق خبر داد و ابراز امیدواری کرد که اوایل سال آتی برخی بخش‌های این پروژه به بهره برداری رسد هر چند اینکه ممکن است افتتاح برخی از این بخش‌ها به سال ۱۴۰۱ هم برسد.؛