مشکل شعب بلاتصدی در تهران به سرعت مرتفع می‌شود

 مشکل شعب بلاتصدی در تهران به سرعت مرتفع می‌شود

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: دادگستری کل استان تهران به نسبت برخورداری از امکانات در مقایسه با سایر استان‌های کشور خیلی محروم است و گستردگی کار هم به این محرومیت دامن می‌زند و تلاش داریم با مساعدت‌های ریاست قوه قضائیه مشکل شعب بلاتصدی به سرعت مرتفع شود.؛