بسیج و سپاه حال و هوای معنوی خاصی به شهر تهران در نخستین سالگرد شهید سلیمانی بخشیدند

بسیج و سپاه حال و هوای معنوی خاصی به شهر تهران در نخستین سالگرد شهید سلیمانی بخشیدند

ایزدخواه گفت: رژه های موتور سوراران و خودرویی توسط سپاه و بسیج برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهید سلیمانی در شهر تهران نیز جالب بود و توانست تا حد زیادی یاد و خاطره سردار دلها را برای مردم زنده کند.؛