قدرت‌افزایی؛ راز بازدارندگی نیروی دریایی سپاه

قدرت‌افزایی؛ راز بازدارندگی نیروی دریایی سپاه

سرلشکر سلامی ضمن اشاره به گسترش قلمرو نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: این نیرو مستمرا قلمرو خود را افزایش می‌دهد و قدرت تعقیب بیشتری پیدا می‌کند، به افق دور دست‌‎تری می‌نگرد و برای اعمال اراده به این ملت در دوردست برنامه دارد. ؛