ماجرای سیلی به سرباز وظیفه توسط نماینده مجلس

ماجرای سیلی به سرباز وظیفه توسط نماینده مجلس

به دنبال انتشار ویدئویی در فضای مجازی درباره برخورد یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه، رئیس مجلس و رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بررسی این موضوع خبر و اطمینان دادند که در صورت احراز تقصیر با نماینده برخورد خواهد شد. ؛