پیام هفت دهه مقاومت ملت فلسطین به حامیان صهیونیست‌ها

پیام هفت دهه مقاومت ملت فلسطین به حامیان صهیونیست‌ها

دبیرخانه کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین در بیانیه‌ای تصریح کرد: هفت دهه مقاومت ملت فلسطین پیام واضحی به آمریکا و حامیان صهیونیست‌‌هاست که همچنان با حمایت‌‌های کور خود علیه ملت اصیل فلسطین؛ به سیاست جنگ افروزی در منطقه دامن می‌زنند.؛