دروغ پردازی ها برای زیر سوال بردن مجلس انقلابی به بهای قربانی کردن خدمت به مناطق محروم

دروغ پردازی ها برای زیر سوال بردن مجلس انقلابی به بهای قربانی کردن خدمت به مناطق محروم

برخی رسانه های داخلی هم صدا با رسانه های ضدانقلاب، تهاجم رسانه ای به مجلس یازدهم را در دستور کار قرار داده اند و ابن بار با دروغ پردازی و شیطنت رسانه ای، تلاش کردند تا بازدید نماینده مردم سراب و مسوولان این شهرستان از روند بازسازی مدرسه روستای محروم ابرغان در این شهرستان در قالب طرح آجر به آجر را این گونه برای مخاطب القا کنند که این مسوولان برای افتتاح یک مستراح در این مدرسه حضور پیدا کرده اند!؛