تست کرونا در پیشوا رایگان شد

تست کرونا در پیشوا رایگان شد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان پیشوا گفت: انجام تست کرونا پس از تأئید پزشک مراکز بهداشتی پیشوا به صورت رایگان انجام می‌شود.؛