حاج قاسم با خشن ترین تروریست جهانی مبارزه کرد

حاج قاسم با خشن ترین تروریست جهانی مبارزه کرد

حجت الاسلام میرتاج الدینی، گفت:در مسیر ولایت و دفاع از ملت ایران و منطقه با خشن ترین تروریست جهانی داعش مبارزه کرد و سوریه و عراق را نجات بخشید و به دست شقی ترین انسان جهان -ترامپ خائن- به شهادت رسید.؛