ترویج سبک زندگی ایرانی_اسلامی؛ ماموریت مهم فرهنگی بسیج

ترویج سبک زندگی ایرانی_اسلامی؛ ماموریت مهم فرهنگی بسیج

سردار غلامرضا سلیمانی گفت: اردو، راهیان نور و گردشگری هر کدام از مولفه های مهم و اصلی در شکل‌ گیری بسیج، در توسعه و تقویت بسیج و در اعتلاء بسیج محاسبه می شود/بیش از چهار میلیون نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از راهیان نور مجازی بهرمند خواهند شد. راهیان نور به بلوغ رسیده و یک شبکه دویست هزار نفری مردمی دست اندر کار راهیان نور هستند.؛