حال کرونایی دماوند خوب نیست

حال کرونایی دماوند خوب نیست

 شهرستان دماوند همچون دیگر نقاط کشور با بیماری کرونا دست و پنجه نرم می کند اما آنچه حال این شهرستان را بد کرده قرار گرفتن در بین ۴۳ شهرستان کرونازده بحرانی نیست بلکه هنوز چالش‌های کرونایی منطقه با وجود محدودیت‌ها باقی است.؛