بهره برداری از پست برق شرقی خط ۷ مترو

بهره برداری از پست برق شرقی خط ۷ مترو

مديرعامل متروي تهران از افتتاح و بهره‌برداری از پست برق شرقي خط 7 متروي تهران روز چهارشنبه خبر داد و گفت: همزمان با اين افتتاح، آسانسورهای ایستگاه مولوی تكميل و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.؛