انتقام خون سردار سلیمانی با اخراج آمریکا از منطقه محقق می شود/ حمله ایران به عین الاسد فقط یک سیلی به آمریکا بود

انتقام خون سردار سلیمانی با اخراج آمریکا از منطقه محقق می شود/ حمله ایران به عین الاسد فقط یک سیلی به آمریکا بود

قناد باشی با بیان اینکه حمله ایران به عین الاسد فقط یک سیلی به آمریکا بود، گفت: انتقام خون سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس با اخراج آمریکا از منطقه محقق می شود.؛