تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبار سنجی و بدون ضامن پرداخت می‌شود

تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبار سنجی و بدون ضامن پرداخت می‌شود

با بخشنامه وزارت اقتصاد و پیرو جلسه هفته قبل آقای رئیس‌جمهور، بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه مکلف شدند، تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان افراد حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر دارای رتبه اعتباری مناسب را بدون ضامن انجام دهند.؛
بن کتاب به اهالی قلم اختصاص یافت

بن کتاب به اهالی قلم اختصاص یافت

همزمان با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران، بن کتاب به مولفان، مترجمان، مصححان، محققان، ویراستاران و تصویرگران تخصیص پیدا کرد.؛