لزوم هماهنگی و هم‌افزایی مدیران شهری برای تسریع در حل مشکلات پایتخت/ حل آلودگی تهران نیازمند برنامه دراز مدت است

لزوم هماهنگی و هم‌افزایی مدیران شهری برای تسریع در حل مشکلات پایتخت/ حل آلودگی تهران نیازمند برنامه دراز مدت است

رضوانی گفت: در دوره فعلی که همسویی بیشتری بین مدیران شهری پایتخت با دیگر مسئولان مشاهده‌ می‌شود، این توقع وجود دارد با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر خدمت رسانی‌ها به مردم کامل‌تر و دقیق‌تر باشد.؛