آیا هیأت‌های شهرستانی شبیه تهران شده است؟

آیا هیأت‌های شهرستانی شبیه تهران شده است؟

نریمانی گفت: روزی که به تهران آمدم و محضر اساتید رفتم، تحویلم نگرفتند! مداحان پایتخت فقط خودشان را قبول داشتند و به ما نگاه شهرستانی داشتند و به دنبال اصلاح یا آموزش نبودند. در سال‌های اخیر البته کمی روند تغییر کرده است.؛