عبور با مانع!

عبور با مانع!

از نام آن پیداست «گذرگاه عابر پیاده» یعنی محل عبور و مرور مردمی که به هر دلیل، از وسایل موتوری استفاده نمی‌کنند. اما گویا عده‌ای نمی‌خواهند بپذیرند که اینجا محلی برای عبور عابر پیدا است، نه محل پارک موتورسیکلت، خودرو، بساط کردن، حمل بار و... البته پیداست که عمده عابران هم به این وضعیت عادت کرده‌اند یا حداقل کسی به آن معترض نیست. تصاویر پیش رو تلاش کرده تا بخشی از اشغال معابر را در قاب دوربین بگنجاند.؛