افزایش ۵۰ درصدی دستگیری سارقین شهرری

افزایش ۵۰ درصدی دستگیری سارقین شهرری

سرهنگ جلیلیان گفت: طی شروع به کار ۳ ماهه فرماندهی انتظامی شهرستان ری بیش از ۱۴ درصد کاهش وقوع سرقت، ۱۸ درصد افزایش کشف و ۵۰ درصد افزایش دستگیری سارقین را در حوزه انتظامی شهرری داشتیم.؛