سقوط قیمت گوشت در تهران

سقوط قیمت گوشت در تهران

گرانی قیمت انواع گوشت قرمز و مرغ در چند هفته اخیر به دلیل افزایش نرخ نهاده‌های دامی از جمله ذرت، کنجاله و سویا موجب خرید محدودتر آن از سوی شهروندان شده بود اما با تدابیر اتخاذ شده، قیمت گوشت قرمز در میادین تهران ۱۵ هزار تومان کاهش یافته است.؛