شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر می‌کند

 شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر می‌کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ادامه تخصیص ارز دولتی به این صورت که به‌جای کالای ارزان، کالای گران به دست مردم برسد قابل‌قبول نیست گفت: شیوه پرداخت ارز ترجیحی در بودجه تغییر خواهد کرد.؛