رد پای کج سلیقگی در دیوارهای شهر تهران+عکس

رد پای کج سلیقگی در دیوارهای شهر تهران+عکس

از گذشته تا به امروز دیوار نویسی و برچسب زدن درب های منازل، اثرات زیادی در مخدوش شدن چهره شهرها داشته است و این کج سلیقگی در تهران به عنوان پایتخت کشور هم همچنان وجود دارد!؛