طرح همسان سازی بازنشستگی آتش‌نشانان در شورای عالی استان‌ها بررسی می شود

طرح همسان سازی بازنشستگی آتش‌نشانان در شورای عالی استان‌ها بررسی می شود

رئیس شورای عالی استان ها گفت: برای رفع تبعیض درخصوص حقوق بازنشستگی آتش نشانان شهرداری تهران طرح اصلاح قانون بازنشستگی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال 1367 در دستور کار سی و ششمین اجلاس شورای عالی استان ها قرار دارد. ؛