مجلس تقاضای تفحص از بانک‌ها را بررسی می‌کند

مجلس تقاضای تفحص از بانک‌ها را بررسی می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان، گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک های دولتی و بانک های واگذارشده در اجرای اصل(44) قانون اساسی را بررسی می کنند.؛
رد پای کسری بودجه دولت در صورت مالی بانکها

رد پای کسری بودجه دولت در صورت مالی بانکها

کارشناس نظام بانکی با بیان اینکه زیان بزرگترین بانک دولتی با وجود انجام اقداماتی خلاف استانداردهای حسابداری در صورت مالی این بانک همچنان سنگین است،نقش دولت در شکل‌گیری این زیان را تشریح کرد.؛