آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی خارجی ادعایی بیش نیست/ قطعا از هر هشتگی که یادآور حاج قاسم باشد، حمایت می‌کنیم

آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی خارجی ادعایی بیش نیست/ قطعا از هر هشتگی که یادآور حاج قاسم باشد، حمایت می‌کنیم

یوسفی گفت: اقدام اخیر اینستاگرام نشان می‌دهد حتی بعد از شهادت حاج قاسم نیز از اسم و تصویر سردار شهیدمان آنقدر می‌ترسند که اقدام به حذف آن می‌کنند و فقط ادعای دموکراسی و آزادی بیان دارند.؛
پلتفرم‌های خارجی مدافع خشونت‌اند، نه امنیت/ حذف هشتگ Hero# توسط اینستاگرام نشان دهنده عدم آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی خارجی است

پلتفرم‌های خارجی مدافع خشونت‌اند، نه امنیت/ حذف هشتگ Hero# توسط اینستاگرام نشان دهنده عدم آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی خارجی است

یزدی خواه گفت: پلتفرم‌های خارجی مدافع خشونت‌اند، لذا کسی که مدافع امنیت باشد از نظر آنها جایی ندارد از همین رو قهرمان‌های ملی ما و کشورهای دیگر را حذف می‌کنند.؛