ایران است که آمریکا را مدیریت می‌کند

ایران است که آمریکا را مدیریت می‌کند

فرمانده سپاه گفت: این کشور غنی است، ما در محاصره هستیم و وقتی می‌خواهیم لبنان را از فشار اقتصادی درآوریم کشتی‌های ما را نمتوانند بزنند، این ایران است که آمریکا را مدیریت می‌کنند.؛
رفتار اصلاح‌طلبان در قبال تحولات منطقه متناقض است                                     / کسانی که راغب به درگیری با طالبان بودند در ماجرای آذربایجان سکوت کردند

رفتار اصلاح‌طلبان در قبال تحولات منطقه متناقض است / کسانی که راغب به درگیری با طالبان بودند در ماجرای آذربایجان سکوت کردند

سلیمی نمین با اشاره به سکوت اصلاح طلبان در قضایای آذربایجان گفت: مواضع اصلاح طلبان در ارتباط با رخدادهای منطقه در طی سال‌های گذشته بسیار متناقض است و خط مشخصی را دنبال نمی‌کند.؛