کاهش تورم ۱۰ درصدی مسکن در آذرماه

کاهش تورم ۱۰ درصدی مسکن در آذرماه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم ماهانه آذر، قیمت املاک مسکونی شهر تهران در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٩.٨ واحد درصد کاهش داشته است.؛