استقبال کم مردم از طرح تبدیل به احسن اراضی شهرقدس

استقبال کم مردم از طرح تبدیل به احسن اراضی شهرقدس

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قدس با اشاره به صدور بیش از ۳ هزار سند کاداستری در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، گفت: با توجه به استقبال کم مردم در دریافت سند رسمی تبدیل به احسن تنها ۸۵ فقره سند در این طرح در مدت مذکور صادر شده است.؛