افزایش سالانه ۲۰۰ هزار نفری جمعیت استان تهران

افزایش سالانه ۲۰۰ هزار نفری جمعیت استان تهران

استاندار تهران با اشاره به افزایش سالانه ۲۰۰ هزار نفری جمعیت در استان تهران و بارگذاری نیمی از این جمعیت در شهرستان‌های غرب استان، گفت: بیمارستان قدس آماده بهره‌برداری و بیمارستان ملارد در آستانه اتمام است.؛