اشتراک تجربیات موفق آرامستان بهشت زهرای تهران با سایر استان ها

اشتراک تجربیات موفق آرامستان بهشت زهرای تهران با سایر استان ها

مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق مدیریتی به ویژه در اجرای پروژه های شاخص و ماندگار که مبتنی برکار کارشناسی و برنامه ریزی منسجم انجام شده است، می تواند برای سایر آرامستان ها در مراکز استانی راهگشا و ثمر بخش باشد. ؛