چرخ پروژه‌های عمرانی در استان تهران درحال گردش است

چرخ پروژه‌های عمرانی در استان تهران درحال گردش است

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، گفت:در شرایط سخت اقتصادی که مشکلات جدی با سایه اهریمن از محل تحریم‌ها در کشور حادث شده، چرخ فعالیت پروژه‌های عمرانی دراستان تهران به ویژه در اسلامشهر در حال چرخش است.؛