گسترش خدمات غیرحضوری، شاخص رضایتمندی مخاطبان تامین اجتماعی

گسترش خدمات غیرحضوری، شاخص رضایتمندی مخاطبان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی جزو سازمان هایی است که بیشترین خدمات را به مردم ارائه می دهد و تنوع و تعدد خدمات در این سازمان به گونه ای است که آن را در شمار متمایزترین سازمانها قرار داده است.خدماتی که در این سازمان ارائه می شود با بیش از نیمی از مردم کشور در ارتباط است چرا که در حال حاضر بالغ بر ٤٢ میلیون نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند. بیمه تامین اجتماعی یک سازمان هزینه محور است و در واقع این خود سازمان است که باید هزینه های خود را مدیریت کند. از اینرو برای ارائه سرویس های بهتر و صرفه جویی در هزینه های خود نیاز دارد به سمت فناوری اطلاعات برود. با توجه به توسعه ای که در دنیا در صنعت IT وتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اتفاق افتاده است، سازمان تأمین اجتماعی نیز در این سمت حرکت کرده تا خدمات خود را به صورت غیر حضوری و متمرکز ارائه دهد. در این خصوص گفت و گویی با مهندس علی معیری مدیرکل دفتر راهبری سیستم های تامین اجتماعی انجام شده است که در ادامه می خوانید: