تاریخ : 22/بهمن/1396 - 20:11
کد خبر : 183091
سرویس خبری :
 

حضور با شکوه مردم انقلابی شاهین شهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ها مشت محکمی بر دهان فتنه گران و ضدانقلابیون زد.

حضور با شکوه مردم انقلابی شاهین شهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ها مشت محکمی بر دهان فتنه گران و ضدانقلابیون زد.

به گزارش خبرگزاری تهران پرس:امروز مردم شاهین شهر با راهپیمایی خود نشان دادند که هیچگاه پشت انقلاب را خالی نخواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری تهران پرس:حضور با شکوه مردم انقلابی شاهین شهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه مشت محکمی بر دهان فتنه گران و منافقان زد.
امروز مردم انقلابی شاهین شهر با شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل لرزه به دل های منافقان و ضد انقلابیون انداختند.

 


کد خبرنگار : 10709