ف
کد خبر: 489687 تاریخ انتشار: 19/شهريور/1397 - 16:00

مدیرکل ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ:

۱۴ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺁﻣﻮﺯش و پرورش ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ افتتاح می شود

ﮔﺮﻣﺴﺎﺭ - مدیرکل ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ، ﮔﻔﺖ: ۱۴ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ و ﻭﺭﺯﺷﻲ استان ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۱۸ ﻫﺰاﺭ مترمربع در ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ بهره برداری می شود.


ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺳﻌﻴﺪ ﻫﮋﺑﺮﻱ بعدازظهر ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺪﺭﺳﻪ بنت‌الهدی اﻳﻮاﻧﻜﻲ با حضور وزیر آموزش‌وپرورش ضمن تأکید بر اینکه اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ اﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭﺭ به‌عنوان ﺩاﺭ اﻟﻤﺮﺣﻤﻪ شناخته‌شده اﺳﺖ، اﻇﻬﺎﺭ ﺩاﺷﺖ: ۱۴ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ و ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ افتتاح می‌شود که ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻳﻦ پروژه‌ها بالغ‌بر ۱۸ ﻫﺰاﺭ مترمربع ﺩﺭ ۷۲ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ اﺳﺖ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درمجموع ۲۲۳ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ پروژه‌ها ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، افزود: ۱۰ ﺑﺎﺏ اﺯ ﻣﺪاﺭس ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻴﺮاﻥ مدرسه‌ساز اﺳﺘﺎﻥ سمنان ﺩﺭ دست‌ساخت اﺳﺖ.

مدیرکل ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ بابیان اینکه ۸۸ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻌﻬﺪاﺕ ﺧﻴﺮاﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ پروژه‌ها اﺳﺖ، ابراز داشت: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪاﺭﺱ ﻛﺸﻮﺭ ۳۰ ﺩﺭﺻﺪ اﺳﺖ و اﻳﻦ درحالی‌که ﺩﺭ اﺳﺘﺎﻥ ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴۵ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪاﺭﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ.

ﻫﮋﺑﺮﻱ اﺯ راه‌اندازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ *۲۴# ﺑﺮاﻱ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺭ ﺳﻂﺢ اﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩاﺩ و تصریح کرد: ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮاﻧﻪ بنت‌الهدی ﺩﺭ ۹ ﻛﻼﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻳﻚ ﻫﺰاﺭ و ۹۹۵ مترمربع احداث‌شده اﺳﺖ.

ﻭﻱ اﻓﺰﻭﺩ: ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺖ این ﭘﺮﻭﮊﻩ درمجموع ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ و ۴۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻴﺮاﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺪﺭﺳﻪ ۸۰۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ را شامل می‌شود.

منبع : خبر گزاری مهر


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان