ف
کد خبر: 479104 تاریخ انتشار: 14/شهريور/1397 - 11:17

ارائه راه کارهایی برای به بود یک معضل در کلان‌شهرها؛ پاسخ به تمام منتقدان سامانده ای دست‌فروشان

سامانده ای دست‌فروشان در کلان‌شهرهای ایران همیشه یک چالش برای شهرداری‌ها بوده است


به گزارش خبر گزاری تهران پرس شهرهای ایران در سال های اخیر به نحو روزافزون ی با پدیده ی دست فروش ی مواجه بوده‌اند، برای درک پدیده بهتر دست فروش ای باید پی وند آن با دست کم سه قلمرو اجتماع ای را در نظر به گیریم. مدیریت شهری، فرصتهای شغلی و بازارهای اجتماعی. تا جایی که به مدیریت شهری مربوط می شود دست فروش ای از جمله دغدغه های مهم سامانده ای فضای شهرها بوده است و نظر به گسترش زیاد آن در سال های اخیر هر چه بیشتر برای نهادهای مدیریت شهری به موضوع ای مساله خیز و گاهی بحران زا بدل شده است.

نسبت دست فروش ای با مساله اشتغال نیز به نوبه خود توجه برانگیز است، مشاغل دست فروش ای جمله گی در شمار بخش غیررسمی اقتصاد طبقه بندی می شود و به همین دلیل به طور معمول غیرمشروع قلم داد می شود و به واسطه ی برخوردهای قهر آمیزبه طورمعمول از ادامه فعالیت بازمی مانند. اما این دسته مشاغل در اقتصادی که عمیق گرفتار بحران بی کاری است اجتناب ناپذیر است چرا که بخش رسمی سال هاست از تامین فرصت های شایسته شغل ای برای درصد وسیع ایی از نیروهای کشور ناتوان بوده است. در آغاز کار دولت یازدهم معاون علم ای فناوری رئیس جمهور هزینه ایجاد هر شغل در دولت را ۱۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و هزینه ی ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی برای شش میلیون نفری که به سن کار می رسند را ۹۶۰ هزار میلیارد تومان دانست. هم این آمار ورقم ها مختصر به خوبی گویای آمار اشتغال است.

به همین دلیل شغل های غیررسمی و در راس همه شغل های دست فروشی که با سرمایه های خرد و به دون چشم داشت به حمایت ها و کمک های دولت ای و به  ابتکار فردی پا می گیرند می تواند در معاش خانواده های فقیر شهری چاره ساز باشد.

این بازارهای خودجوش اشتغال ای به حال خود رها شدند و نه آمار و اطلاع های دقیقی از میزان آنها است و هر از گاهی نیز سیاست های شتاب زده برای سامانده ای آنها اجرا می شود.

تاکنون بیشتر مواجه  با دست فروشی ترکیب ایی از چشم پوش ایی و مقابله قهرآمیز با آنها بوده است.

منبع : مهر


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان