ف
کد خبر: 429122 تاریخ انتشار: 22/مرداد/1397 - 10:56

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی گام مجلس برای حمایت از قربانیان

تهران- ایرنا- طرح 6 ماده ای تشدید مجازات اسیدپاشی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درحال بررسی است، می توان گامی بزرگ برای حمایت از قربانیان و بزه دیدگان این حادثه و افزایش حمایت مادی و معنوی از آنان دانست.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، اسیدپاشی یکی از پدیده های اجتماعی نامطلوبی است که با آثار سوء فراوان جسمی و روانی، ادامه زندگی برای بزه دیده را با دشواری های بسیاری روبرو می کند.
لزوم حمایت از این بزه دیدگان و فراهم کردن زمینه بازگشت سریع تر آنها به حیات اجتماعی پیشین امری ضروری است که به مدد راهکارهای کیفری و غیرکیفری و با اولویت دادن به موارد غیرکیفری حاصل می شود.
نگاهی به پرونده های اسیدپاشی و مصاحبه های صورت گرفته با بزهکاران و بزه دیدگان این جرم، حاکی از رفتاری انتقام جویانه است که با انگیزه های مختلف عشقی، ناموسی، خانوادگی و گاه بدهکاری مالی ارتکاب می یابد.
در این راستا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش طرحی را در راستای تشدید کیفر و حمایت از بزه دیدگان جرم اسیدپاشی آماده و به هیات رییسه مجلس ارائه کردند، این طرح اسفندماه گذشته پس از اعلام وصول در مجلس برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شد که هم اکنون در این کمیسیون در حال بررسی است.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن دو هدف متفاوت را دنبال می کند؛ نخست، تشدید مجازات اسیدپاشی و دیگری حمایت از بزه دیدگان این جرم است.

**حمایت مادی و معنوی از قربانیان اسیدپاشی افزایش می یابد
فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در گفت وگو با ایرنا گفت: این طرح در راستای بازدارندگی جرم اسیدپاشی و تشدید مجازات آن از منظر عمومی است تا جریمی از این نوع کاهش یابد.
وی اظهار داشت: در این طرح با توجه به خلاء قانونی تلاش شده علاوه بر تعیین حبس های طولانی مدت با درنظر گرفتن میزان آسیب وارده به اندام و نیز در نظر گفتن اهمیت عضو مانند صورت بزه دیده، مجازات تشدید شود.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح همچنین برای نحوه عرضه و فروش ضابطه مند ترکیبات شیمیایی راهکارهایی درنظر گرفته شده است.
حسینی تصریح کرد: قرار است راهکارهایی در زمینه «تامین هزینه های درمان بزه دیده» از طریق پیش بینی در ردیف تامین هزینه های درمان بیماران خاص و صعب العلاج در بودجه سالانه در نظر گرفته شود.
وی یادآور شد: از سوی دیگر در این طرح جبران خسارت معنوی بزه دیده علاوه بر جبران خسارت مادی به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
طراح طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، تدوین این طرح را گامی در جهت پیشگیری از ارتکاب اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان دانست و افزود: در قوانین فعلی فقط بحث پرداخت دیه از سوی بزه کاران را به این افراد داریم ولی گاهی مشاهده می شود که این افراد باید بیش از 30 عمل جراحی انجام دهند که همه هزینه ها از سوی بزه کاران به آنان پرداخت نمی شود.
حسینی افزود: در این طرح تاکید کرده ایم که تمامی خسارات مادی و معنوی باید به بزه دیدگان از سوی بزه کار پرداخت شود، یکی از جنبه های مثبت این طرح، تشدید جنبه عمومی مجازات اسلامی در آن است.

**طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در کمیته تخصصی کمیسیون قضایی در حال بررسی است
یحیی کمالی پور نماینده مردم جیرفت و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درمورد روند بررسی این طرح در این کمیسیون گفت: هم اکنون دو طرح در این زمینه در این کمیسیون وجود دارد یکی ، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و دیگری طرح تشدید مجازات علیه بزه دیدگان خاص است که این طرح ها به صورت مجزا به کمیسیون قضایی و حقوقی ارائه شد.
وی اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس معتقد بود این دو طرح باید ادغام شود ولی طراحان با این پیشنهاد مخالفت کردند نهایتا بنا شد که این دو طرح به صورت مجزا بررسی شود.
وی گفت: هم اکنون طرح تشدید مجازات اسیدپاشی همزمان در کمیته تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست رسیدگی و نهایی شدن است و به زودی به هیات رییسه مجلس ارائه می شود.
وی ادامه داد: اولویت کار این کمیسیون بررسی طرح تشدید مجازات اسید پاشی است و طرح دوم هنوز بررسی نشده است.

**جزییات طرح تشدید اسیدپاشی
در ماده 1 این طرح آمده است: هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو و منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولیدم حسب مورد با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی قصاص به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود. در غیر این صورت، مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد.
براساس ماده 2 آن، اگر کسی مرتکب اسید پاشی شود و شاکی نداشته یا شاکی از قصاص گذشت کند و یا به هر علتی قصاص انجام نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش (اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است) حسب مقررات مربوطه، در مورد جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت شخص به مجازات حبس تعزیری درجه 1 و در مورد جنایت بر عضو اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه (شخصی است که از اثر ارتکاب جرم به وی ضرر جسمی مادی معنوی عاید شده باشد) یا قطع یا از کار افتادن عضوی از اعضاء شخص شود به مجازات حبس تعزیری درجه 2 و اگر موجب نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا منافع آن و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو گردد بدون آن که عضو از کار بیفتد به مجازات حبس تعزیری درجه 3 و اگر موجب صدمه بدنی دیگری بشود به مجازات حبس تعزیری درجه 4 محکوم می شود.
در تبصره این ماده نیز آمده است: به منظور حمایت از بزه دیدگان اسیدپاشی که به علت مرگ، فرار، شناخته نشدن مرتکب، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد، با درخواست صاحب حق، دیه جنایت بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت ممکن شود در صورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای مجنی علیه و ولیدم محفوظ است. لیکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را به بیت المال برگرداند.
براساس ماده 3 این طرح، مجازات شروع به اسیدپاشی به اشخاص براساس بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری تا درجه چهار است.
در تبصره نیز پیشنهاد شده است: در مورد جرم اسیدپاشی و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست.
در ماده 4 این طرح نیز قید شده است: مجازات معاونت در اسیدپاشی به موجب ماده 127 قانون مجازات اسلامی تعیین می شود، در صورتی که مرتکب به سلب حیات محکوم شود به حبس تعزیری درجه دو یا سه و در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجرا نشود براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، به یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی تعیین میگردد.
همچنین در ماده 5 این طرح آمده است: رسیدگی به دعاوی مربوط به اسیدپاشی، خارج از نوبت به عمل میآید.
بر اساس ماده 6 این طرح، در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب به موجب قوانین مربوطه، ملزم به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی اعم از هزینه های درمان بزه دیده ناشی از اسیدپاشی، مشکلات اقتصادی بزه دیده در طول زمان درمان است.
سیام**9121**1336

منبع : ایرنا


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان