ف
کد خبر: 381002 تاریخ انتشار: 30/تير/1397 - 16:20

ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨگی

ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮﺛﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨگی برگزار می شود.


به گزارش خبرگزاری تهران پرس ؛ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮي آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﮐﻮﺛﺮي ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﺘﺸﺎرات و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد. 

گفتنی است این نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی  در روز دوشنبه   97/05/01 ساعت 10.30 در محل انتشارات برگزار می شود.


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان