ف
کد خبر: 294688 تاریخ انتشار: 14/خرداد/1397 - 23:16

یادداشت/

لاپوشانی نقش منافقین در تحریمها برای حفظ برجام

داستان هک کردن سیستم پخش فرودگاه مشهد که توسط منافقین صورت گرفت و در آن فیلمهای ضد نظام پخش شد هشداری بود که برای این دسته دوستان بظاهر خودی میتواند هشداری باشد تا بدانند که گام به گام در کنار چه کسی پیش میروند و گام به گام از کنارچه کسی دور میشوند.


خبرگزاری تهران پرس؛علی زارعی:شاید دیگر سخن گفتن از حضورپر رنگ منافقین در هر گونه اغتشاش وآشوب و نا آرامی و عصیان مدنی وهر حرکت ضد نظامی که این روزها در سراسر کشور مد شده است ، امری زاید باشد. برای کسانی که از ماهیت و سابقه این گروه تروریستی از بیش از 50سال تا کنون مطلعند بسیارروشن است که آنها مانند اختاپوس هزار دست و پایی هستند که با قطع هردستی از آن ، در چشم بهم زدنی به اضعاف دست و پا های دیگری تولید میکند و به هرکجا چنگ می اندازد.
ازهرکجا که حرکت این اختاپوس را سد کنید از جای دیگری سر بر می آورد وزمینه های رشد و حرکت خود را پیوسته ومدام افزایش میدهد. آنها را از هر دری که بیرون کنید از چند پنجره بدرون آیند . از عراق اخراج میکنند در چندین جای دیگری سر بر می آورند. امروزه کشورهای اروپایی و امریکا و کشورهای بالکان جولانگاه آنها شده است.درهرکجای کشور نیز که نفسهای شوم آنها رسیده است برای خود ملا و محیط زیست ایجاد کرده اند.
آنچه به ما برمیگردد هوشیاری بیشتر نسبت به این اختاپوس هزار دست و پایی است که دیگر نوک چنگهایش به درون خانه های برخی از خواص ومقامات بسیار بالای نظام وحتی به اندرونی بیت برخی از مراجع نیز رسیده است. البته که  نمیتوان برخی از اطلاعات بسیار موثق بدست آمده از آنها را در داخل کشور برملا کرد.
برای دلسوزان واقعی نظام  که روشن است ، نیز به رفیقان نیمه راه باصطلاح دگر اندیش و اصلاح طلب و اعتدالگرا باید حالی کرد که هرگز مپندارند فعالیتهایشان از آسیب و نفوذ این براندازان قسم خورده مصون است.
داستان هک کردن سیستم پخش فرودگاه مشهد که توسط منافقین صورت گرفت و در آن فیلمهای ضد نظام پخش شد هشداری بود که برای این دسته دوستان بظاهر خودی میتواند هشداری باشد تا بدانند که گام به گام در کنار چه کسی پیش میروند و گام به گام از کنارچه کسی دور میشوند.
«در خانه اگر کس است – یک حرف بس است »
روزی نیست که آمریکای جنایتکار گامی در تنگ تر کردن حلقه محاصره علیه میهن اسلامی ما برندارد. به آقایان اصلاح طلب اعتدالی بایست گفت که چه کسی جز منافقین پشت این تحریمها و ارائه اطلاعات مربوطه به سیستم های اطلاعاتی امریکاست که اینهمه ریز و درشت ما را میدانند و درست همانجا که ضروری تر است انگشت تحریمهایشان را میگذارند.
سخت ترین تحریمهای تاریخ علیه دیکتاتوری صدام را این امریکاییها وضع کردند اما هیچوقت به سراغ زندانهای صدام ازجمله ابوغریب نرفتند. اما وقتی به ما رسید به سراغ زندان اوین می روند .آیا کسی هست که اثر انگشت منافقین -اگر در جاهای دیگر نیافته -در این یکی ندیده باشد؟
بایستی گام بعدی منافقین در رساندن سوخت اطلاعاتی جهت تحریمهای بیشتر را دریابیم و پیشاپیش نسبت به آن اقدامات لازم را به عمل آوریم. گفته میشود منافقین از طریق لابیهایشان در درون حاکمیت امریکا ، در صدد هستند که در گام بعدی فرودگاه ها و اسکله های نظام را هدف تحریمها قرار دهند. گام بعدتر بانکهای ایران و گام بعدتر ...و گام بعدتر ..
این جنگ تمام عیار مدتها شروع شده است اما دولت آقای روحانی تاکنون برای حفظ «برجام» رسوایشان این سیل بنیان براندازتحریمها را می دیدند وانکار میکردند و دشمن پسندانه «لا پوشانی» میکردند .. ترس از آنی که  زبان دوستان انقلاب و نظام ، علیه شان تند وتیزتر شود.


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان