ف
کد خبر: 178878 تاریخ انتشار: 25/دي/1396 - 15:42

نصف صنعتی‌ها بیشتر از ۱۰ سال کار نمی‌کنند

گزاش ها حکایت از آن دارد که حدود ۵۶ درصد نیروی کار شاغل در صنعت کمتر از ۱۰ سال کار می کند و همچنین میانگین طول مدت اشتغال در بخش خدمات حدود ۱۰ سال برآورد می شود.


به گزارش تهران پرس؛ بررسی آمارهای نیروی کار حکایت از این دارد که حدود 4 میلیون نفر در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

در این بخش، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 1.4میلیون نفرمعادل 35.7درصدکمتر ده سال، حدود 983 هزار نفرمعادل 23.3 درصدبین 10-20 سال، حدود 722 هزار نفرمعادل 17.8 درصد بین 20-30 سال  و حدود 983 هزار نفر معادل 24.2 درصد بیش از 30سال است.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش کشاورزی، با حدود 2 میلیون نفر  48.6 درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 است.میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 18.8 سال برآورد می شود.

* اشتغال در بخش صنعت

این بررسی ها در بخش صنعت نشان می دهد که  7.2 میلیون نفر در بخش صنعت مشغول به فعالیت هستند. در این بخش، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر4 میلیون نفر  56.1 درصد کمتر از 10 سال، حدود 1.9میلیون نفر معادل 26.5درصد بین 10-20 سال، حدود 850 هزار نفر معادل 11.8 درصد بین 20-30سال و حدود 401 هزار نفر (5.6 درصد ) بیش از 30سال است.

همچنین با بررسی ساختار طول مدت اشتغال مشاهده می شود که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش صنعت نیز بسیار جوان بوده و بیش از 5.2 میلیون نفرمعادل   72.5 درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است.میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 11.2 سال برآورد می شود.

*اشتغال در بخش خدمات

آخرین بررسی های میدانی در کشور در سال گذشته و دربخش خدمات نشان می دهد که 11.3 میلیون نفر در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. در این بخش، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای تعداد بالغ بر 6.6میلیون نفر  معادل58.7 درصد  کمتر از 10 سال، حدود 2.8میلیون نفر معادل 24.4درصد بین 10-20 سال، حدود 1.5 میلیون نفر معادل 13.6 درصد بین 20-30 سال و حدود 377 هزار نفر (3.3 درصد) بیش از 30سال است.

همچنین بررسی ساختار طول مدت اشتغال نشان می دهد که نیروی کار کشور از نظر طول مدت اشتغال در بخش خدمات نیز بسیار جوان بوده و بیش از 8.3 میلیون نفر معادل  73.5 درصد طول مدت اشتغال شان کمتر از 15 سال است.میانگین طول مدت اشتغال در این بخش حدود 10.6سال برآورد می شود.

 

منبع : تسنیم


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان