ف
کد خبر: 178636 تاریخ انتشار: 10/دي/1396 - 10:30

چرا فقط « جنبش سبز اموی – پیرو راه رجوی»

وقتی روز نهم دیماه جاری در تجمع مردم در مصلای تهران ، در اعتراض به اغتشاشگران شعار « جنبش سبز اموی- پیرو راه رجوی» از بلندگو پخش میشد، خودمان هم فکر میکردیم که در این شعار بمیزان زیادی اغراق یا حتی بی انصافی وجود دارد.


 به گزارش تهران پرس ديروز كه از اداره برميگشتم ،دوستي را ديدم كه گله كنان ميگفت: بيا ببين چي نوشته اند، صدا و سيما را متهم به «تحريك مردم و تخريب رقيب» كرده اند.دستي به پشت او زدم وگفتم :بگذار بگويند و بنويسند ، چه كسي  است كه نداند تخريب رقيب را قبل ازهمه خود« آقاي روحاني» در انتخابات اخير به اوج رسانيد وقتي كه در سخنراني انتخاباتي اش در كرمانشاه براي تخريب آقاي رئيسي گفت « شما 38سال كاري جز اعدام و شكنجه نكرده و بلد نيستيد».
اگر يادمان باشد آنروز ها بساط تخريب «آقاي رئيسي» از سوي دشمنان نظام -عطف به اعدامهاي سال  67 – گسترده بود. آقاي روحاني در آن سخنراني بوضوحي باور نكردني ، بر ادعاهاي دشمنان انقلاب و امام صحه گذاشت. شايد درآن زمان هم بي انصافي ميدانستيم كه بگوييم ايشان «پيرو راه رجوي» هستند و دندان بر جگر چيزي نگفتيم. براي ايشان اما «تخريب رقيب» در اولويت بود و ايشان درعمل «سندي بي نظير» را تاريخاً بنفع ضد انقلاب امضاء كردند.
بگذاريد عميق ترو به دورازتعصبات يا احساسات وتمايالات –البته بحق خود - به مشكلاتي كه اين روزها ، سراسر كشور را در نورديده است بنگريم و ريشه يابي كنيم ، بايد گفت كه  دو عامل عمده وجود دارد كه جاده را براي بروز اين حوادث صاف كرد : 
يكم : تخريب چهره امام و فتواي ايشان در رابطه با اعدام منافقين توسط ضد انقلاب تحت عنوان « قتل عام!! شدگان سال 67» كه نسل جوان جامعه ما را بطور واقعي  دچار ابهام و سوال كرده بود. همانطور كه گفتيم ، آقاي روحاني نيز با ضد انقلاب درهمان ايستگاه پياده شد تا رقيب انتخاباتيش را از دور خارج كند و كرد.
دوم: تظاهرات روزانه و مستمر مال باختگان بي نوا كه آنهم حاصل سياستهاي ناهنجار اقتصادي دو دوره دولت آقاي روحاني بوده وهست.تظاهرات آنها با مطالبات بحق برگزار ميشد و هيچ ايرادي حقوقي و غير حقوقي به آن وارد نبود.چرا كه  با لشكر گرسنگان و مال باختگان مواجه بوديم و دولت نه تنها به اين مطالبات رسيدگي نكرد بلكه با بي اعتنايي خود  برزخمشان نمك پاشيد وبر خشم آنها افزود.
بنابراين عطف  به همان شعار« پيروان راه رجوي» ، بايد گفت كه ديگر تنها جنبش سبز نيست كه در اين عداد هستند خيلي هاي ديگر در همين دولت و طرفداران پرو پا قرص آقاي روحاني را ميتوان درهمين جا  ليست كرد ، ليستي  كه البته ما در اينجا قصد رو نمايي آنرا نداريم.


اشتراک گذاری
برچسب ها
خبرهای مرتبط
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی:
نظر بینندگان