کد خبر: 176448
ف
در افتتاحیه همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار عنوان شد؛

معاون وزیر علوم: در جامعه با یک شکاف بین اخلاق عملی و نظری مواجه هستیم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: ما در جامعه با یک شکاف بین اخلاق عملی و نظری مواجه هستیم؛ به میزانی که اخلاق نظری بسط و گسترش پیدا کرده است اخلاق عملی ما پیش نرفته است باید دید با چه راهبرد، شیوه و مکانیسمی می توان اخلاق عملی را نیز در جامه بسط و گسترش داد و این فاصله را کمتر کرد، بی تردید برگزاری همایش هایی چون دانشگاه اخلاق مدار می تواند به حل این معادله کمک کند.

معاون وزیر علوم: در جامعه با یک شکاف بین اخلاق عملی و نظری مواجه هستیم

به گزارش تهران پرس به نقل از ایسنا، دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در افتتاحیه همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران برگزار شد در سخنانی اظهار کرد: امیدواریم این همایش ها نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دیگر ادامه پیدا کند تا وجه عملی اخلاق مورد اعتنای جدی قرار بگیرد.

وی افزود: بی تردید همایش در ذیل راهبردی که دانشگاه برای خودش تحت عنوان اعتلای اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی در برنامه سوم خود تعریف کرده است، قرار می گیرد و از طرف دیگر همگی به این نکته اذعان داریم که اساسا وقتی که بحث اخلاق مطرح می‌شود در تعاملات اجتماعی بیشتر خودش را نشان می‌دهد و این تعاملات در شکل حداکثری در میدان دانشگاه نمود پیدا می‌کنند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تصریح کرد: وقتی صحبت از دانشگاه و کار ویژه های دانشگاه مطرح می شود، اولین نکته‌ای که به ذهن می‌رسد این است که نهاد دانشگاه ثروت آفرین است؛ این ثروت بیشتر به صورت مادی در ذهن مجسم می شود ولی در واقع چنین نیست، دانشگاه صاحب ثروت و سرمایه است ولی نه فقط سرمایه مادی و نه فقط تولید سرمایه انسانی بلکه در سرمایه انسانی و در تولید سرمایه اجتماعی و اخلاقی و نمادین هم سرآمد همه نهادها است.

دکتر غفاری در ادامه تاکید کرد: دانشگاه از یک طرف مروج و آموزش دهنده بحث اخلاق است و از سوی دیگر خود نیز باید مزین به این ویژگی باشد. کدام میدان هست که در تجربه زیسته آحاد افراد جامعه، به اندازه دانشگاه سهم و نفوذ داشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر اگر بپرسیم چرا ما همایش دانشگاه اخلاق مدار برگزار می کنیم؛ نشانه این است که ما با یک مسئله ای مواجه هستیم و آن مسئله این است که ارزش ها، هنجارها و کردار اخلاقی مورد انتظار و مطلوب آن گونه که باید در جامعه ساری و جاری نیست و این مهم عالمان و سیاستگذاران را وا داشته است که همایش دانشگاه اخلاق مدار را برگزار کنند تا از این طریق بتوان به وضعیت مطلوب تری رسید.

دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران و رئیس همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار نیز طی سخنانی اظهار کرد: بدون تردید تحقق دانشگاه اخلاق مدار و رشد روزافزون اخلاقی دانشگاه به دست توانا و مشارکت فعالی تمامی دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی تحقق می‌ یابد.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران، تاکید کرد: رسالت اصلی دانشگاه تربیت شهروندان برخوردار از دانش لازم، ماهر، حرفه ای، خرد ورز، مسئولیت پذیر، صاحب بصیرت، متخصص و متعهد است. نقش دانشگاه در توسعه علمی کشور و مشارکت در توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه نیز، در گرو تربیت متخصصان دانشمند و حرفه گرا در عرصه های گوناگون است. تربیت دانشجو به ابزارهای گوناگون، تجهیزات، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها، منابع علمی یه روز، اعضای هیئت علمی دانشمند و دلسوز نیاز دارد اما در این میان بیش از همه و پیش از همه نیازمند محیطی اخلاقی است.

دکتر سرسنگی، در ادامه اظهار کرد: محیط اخلاقی، امنیت و سلامت روانی را افزایش می دهد و نیز سبب افزایش توان یادگیری، ارتقاء اثربخشی پزوهش و کیفیت آموزش و بهره وری فعالیت کار گروهی می شود. یکی از مسئولیت های دانشگاه اخلاق مدار، ایجاد محیط اخلاقی از طریق استقرار فرایندها و نظام های حرفه ای اخلاقی در همه شئون حرفه ای دانشگاه است. همچنین، یکی از ویژگی های فرآیندها و نظام های حرفه ای اخلاق گرا، مشارکت پذیری همگانی در فرآیند تصمیم سازی، اجرا و نظارت است.

وی با اشاره به آمارهای جهانی، افزود: امروزه در بسیاری از سازمان های اقتصادی، علمی و صنعتی، اقبال فراوانی نسبت به اخلاق حرفه ای صورت گرفته است. مسئولیت اجتماعی بنگاه ها (SCR) مفهوم وسیع تری یافته است و دانشگاه ها هم بر مسئولیت اجتماعی خود (USR) تاکید می کنند. ارتقای اخلاق شهروندی و نیز اخلاق حرفه ای صاحبان مشاغل و سازمان ها، امروز به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

رئیس همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با اشاره به نقش دانشگاه در جامعه، خاطر نشان کرد: دانشگاه، به ویژه دانشگاه تهران به عنوان نماد علمی کشور، مسئولیت خطیر و نقشی راهبردی در استقرار اخلاق حرفه ای دانشگاهی دارد. دانشگاه چگونه می تواند، اولا اخلاق را در محیط درونی خود رونق دهد و محیطی اخلاقی را برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنانش ایجاد کند و ثانیا، به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، یاری گر شهروندان و نهادهای اجتماعی خارج از دانشگاه، برای رشد معیارهای اخلاقی باش؛ پاسخ این دو پرسش در اخلاق نداری دانشگاه نهفته است.

دکتر سرسنگی با بیان اینکه تعریف دانشگاه اخلاق مدار بر اساس اینکه از اخلاق تعاریف گوناگون وجود دارد، واجد بحث هایی پر چالش است، گفت: به اختصار و بر پایه تعریف رایج از اخلاق حرفه ای می توان گفت، دانشگاه اخلاق مدار، دانشگاهی است که حقوق همه صاحبان حق و ذینفعان خود را در دو محیط درونی و بیرونی به تفصیل به رسمیت می‌شناسد و به نحوی نظام مند و پیش بینی پذیر بر همه این حقوق پایبند است.

وی تصریح کرد: حفظ حریم خصوصی آزادی فردی، امکان رشد، سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی، برخورداری از عدالت توزیعی، ویه ای و رفتاری، نمونه هایی از حقوق طبیعی و انکارناپذیر دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی است. برای آن که همه منابع انسانی و اعضای خانواده بزرگ دانشگاه حقوق خود را به تفصیل و دقت بشناسند، لازم است با مشارکت عمومی، مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی دانشگاه در قالب سند جامع اخلاقی تدوین شود.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران در ادامه خاطرنشان کرد: دانشگاه نه تنها موظف است نسبت به حفظ و رعایت همه حقوق ذی نفعان پایبند باشد بلکه باید در صیانت از آن ها و استیفای حقوق دانشجویان و همکاران خود بی وقفه تلاش کند. این امر نیازمند برنامه ای مدون و مشارکتی عمومی است. مراد از مسئولیت پذیری دانشگاه اخلاق مدار است، مسئولیت پذیری نهادینه شده در تمام شئون سازمانی دانشگاه است.

دکتر سرسنگی با اشاره به اینکه دانشگاه در مقایسه با بسیاری از سازمان ها، از زمینه بیشتری برای تحقق آرمان های اخلاقی برخوردار است، تاکید کرد: مهمترین سرمایه دانشگاه برای رشد اخلاقی، دانشجویان هستند. دانشجویان با فطرت اخلاق گرای خود هم مطالبه کننده اخلاق از دانشگاه هستند و هم ناظران و منتقدان اخلاق دانشگاه هستند و هم یاران مصمم و پر توان در دانشگاه هستند، یاری دانشجویان و مشارکت آنان برای رشد اخلاقی دانشگاه، زمینه ای بسیار مناسب و موثر را برای ارتقای اخلاقی دانشگاه فراهم می آورد.

رئیس همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار در پایان گفت: رشد اخلاق در دانشگاه نه به صرف نصیحت و پند تحقق می یابد و نه با آزمون و خطا و اقدام های سلیقه ای حاصل می شود. این مهم نیازمند خرد جمعی و دانش نظام مند است. چنین دانشی در دانشگاه و به دست دانشگاهیان توسعه می یابد. همایش دانشگاه اخلاق مدار، در پی دستیابی به این اهداف است.

در ادامه این مراسم دکتر محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران طی سخنانی اظهار کرد: در برنامه 5 ساله سوم دانشگاه، یکی از اهداف دانشگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی است و این همایش در همین راستا و بسیار بجا برگزار می شود.

وی افزود: در معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، کمیته ای به نام کمیته تخلفات پژوهشی در دانشگاه تشکیل شده است که وظیفه اش این است که اگر در پژوهشی، تخلفی صورت گیرد این کمیته رسیدگی می کند. مصادیق تخلفات پژوهشی به بیش از 50 مورد می رسد. این تخلفات بیشتر شامل رعایت نکردن اخلاق حرفه ای در پژوهش ها می شود.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از کارهای انجام شده در دانشگاه، تشکیل کمیته های کد اخلاقی بوده است البته کمیته ملی کد اخلاقی در وزرات بهداشت و درمان است، ما هم یک مجوز کد اخلاقی گرفتیم. وظیفه کمیته کد اخلاقی این است که از ابتدای تحقیق تا انتها بر مسائل اخلاقی نظارت می کند بر کدها اخلاقی ای که به صورت مکتوب موجود است.

در ادامه این مراسم، دکتر علی اکبر علیخانی دبیر علمی همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار در افتتاحیه این همایش، گفت: اخلاق با ذات انسان سرشته است، مسئولیت اخلاق مداری و عمل به آن در همه حوزه‌های زندگی بر عهده دانشگاه است. دانشگاه مرکز پرورش مدیران و نخبگان جامعه است، اگر دانشگاه دچار بحران شود، 10 برابر آن بحران و شدید تر را در جامعه خواهیم دید.

وی افزود: جامعه ای که اخلاق نداشته باشد، روی سعادت را نخواهد دید، پدیده ای با این اهمیت که سرنوشت افراد و جامعه به آن گره خورده است را نمی توان به پند و نصیحت فرو کاست. هیچ جامعه خردمندی این گونه سرنوشت اش را به بازی نمی گیرد. رابطه اخلاق با مفاهیم هم پیوند با آن مثل آزادی، عدالت، حق و ... هم عرض نیست. اخلاق مانند کرامت انسانی با ذات انسان سرشته است.

دبیر علمی همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار، ادامه داد: اخلاقی اندیشیدن، اخلاقی سخن گفتن، اخلاقی عمل کردن در تمام حوزه های زندگی به یک فرآیند پیچیده و مستمر تربیتی نیاز دارد که مسئولیت آن بر عهده دانشگاه است. اخلاقی زیستن به معنای عام آن به مومنان و پیروان ادیان خاصی تعلق ندارد، اخلاقی زیستن راه تعالی بشر را با هر اعتقادی، هموار می کند.

به گزارش ایسنا، افتتاحیه این همایش که اجرای آن بر عهده دکتر حسام الدین ریاحی بود، با سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر احدفرامرز قراملکی پایان یافت.
طی روزهای 20 و 21 آذرماه 8 نشست برگزار خواهد شد و اختتامیه همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار سه شنبه 21 آذر ساعت 16:45 برگزار خواهد شد.

انتهای پیام

پخش زنده اخبار

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
 • نشست خبری اولین یادواره سردار شهید باقری
 • عکس: مراسم بزرگداشت شهدای نفتکش سانچی در مدرسه عالی شهید مطهری
 • گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس جمهور روحانی با مردم
 • پیام رهبر انقلاب به مستندسازان جوان+دست‌خط
 • پیست اسکی کوهرنگ همچنان تعطیل است
 • «موج» مجرم است
 • امدادرسانی به 322 حادثه دیده برف و کولاک در چهارمحال و بختیاری
 • طارم، شهرستان فاقد آلاینده
 • زوج و فرد در کرج طبق مصوبه شورای ترافیک از اول بهمن اجرا می‌شود
 • سرمربی پرتغالی واتفورد برکنار شد
 • سخنان امروز سخنگوی شورای شهر تهران
 • ۱۸ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های عمرانی پرداخت نشد
 • آثار سهراب سپهری همگانی و عام است
 • از مجلس چه خبر؟
 • هنوز مخدر دستمال کشف نشده است
 • کاهش 50 درصدی روزهای ناسالم همدان
 • یا چک شدن حساب بانکی یا انصراف از دریافت یارانه!
 • طاهری تحت فشار استعفا داد
 • بانک مرکزی سکوتش را بشکند
 • امنیت خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است
 • الزهار: پیام نامه «هنیه» گسترش روابط حماس با ایران در راستای مصلحت اسلام و مسلمین است
 • وزیر کشور پاکستان: شناسایی تروریست‌ها در میان سه میلیون مهاجر افغانستانی غیرممکن است
 • واکنش چین به راهبرد دفاعی جدید آمریکا
 • جوانان نقش ویژه‌ای در افتخار آفرینی برای ایران اسلامی دارند
 • حضور روحانی در مراسم بزرگداشت جانباختگان نفتکش سانچی
 • دلار ۴۶۰۰ تومانی خاطر کسی را مکدر نکرد؟
 • زمان آغاز رزمایش مشترک محمد رسول الله(ص) ارتش
 • تا وقتی بانک‌ها ربا می‌گیرند، نماز باران تاثیری ندارد
 • رئیس حزب مصر القویة مهمان شبکه العالم
 • کمال خرازی با بشار اسد دیدار کرد
 • وزارت صمت تنظیم بازار برنج را بر هم زد
 • سردار جعفری در مراسم بزرگداشت شهدای سانچی+عکس
 • بهبود وضع معیشت کارگران با افزایش پلکانی حقوق
 • عکس: نشست خبری فرمانده سپاه تهران به مناسبت یادواره شهید باقری
 • بزرگنمایی اعداد توسط نجفی/قالیباف در دوران مدیریت خود زرنگی به خرج داد
 • مالک کایا: آنکارا مواضع خود را در قبال متحدان منطقه­‌ای واشنگتن تغییر داده است
 • دولت ترامپ در ایستگاه یک سالگی|دیدگاه و تحلیل رسانه‌های فرانسه
 • ریزش آرای ترامپ در بین جمهوریخواهان
 • دمشق: ترکیه عملیات عفرین را به دولت سوریه اطلاع نداده است
 • اولین دیدار بین نچیروان بارزانی و العبادی بعد از برگزاری همه‌پرسی جدایی اقلیم کردستان
 • نبود مکانیسم کنترل در طرح تحول سلامت
 • زمان معاینات پزشکی حج ۹۷ اعلام شد
 • گزینه سرشناس خارجی برای هدایت سپاهان
 • مهم‌ترین دلایل مرگ و میر ایرانی‌ها
 • نگاهی به شرایط فعلی پرسپولیس در نبود یک رقیب جدی
 • سقوط بالگرد ارتش آمریکا در کالیفرنیا
 • فرار عربستان از جنگ یمن با اعزام مزدورانی از کشورهای آمریکای لاتین
 • خطرناک ترین نوشیدنی‌ها برای مصرف همراه دارو
 • توزیع «سبد کالا» جدید در آینده نزدیک
 • باید با همه مفسدان برخورد شود
 • کمبود آب دلفان در 70 سال گذشته بی سابقه است
 • تامین یارانه نان از محل فروش اوراق
 • بازداشت یکی از عوامل انفجار اخیر صیدا لبنان در ترکیه
 • مهماندوست: دشمن فدراسیون نیستم
 • زی زی گولو دست کیست؟
 • روایت آتش‌نشانی که معجزه‌آسا در پلاسکو زنده ماند
 • 100 دقیقه راهپیمایی آلمان‌ها در تهران
 • شرایط اختصاصی استخدام هیات علمی در دانشگاه تهران اعلام شد
 • کلاهبرداری یک میلیارد و ۸۰۰ میلیونی از سرپرست تیم ملی کشتی آزاد
 • علوی: دامن زدن به نارضایتی‌ها نقطه شروع بحران بود
 • دولت ادعای کریمی قدوسی را تکذیب کرد
 • تظاهرات اردنی‌ها در اعتراض به سفر معاون ترامپ
 • واقعیت کشتی قرآنی مطلا
 • روسیه در اقدام نظامی ترکیه در سوریه مداخله نخواهد کرد
 • ۹ کشته در حمله نیروهای ترکیه به عفرین
 • گفت‌وگوی تلفنی لاوروف و تیلرسون درباره اوضاع سوریه
 • پیروزی الغرافه در غیاب طارمی