به گزارش تهران پرس ، مهناز افشار نوشت:

من و لیانا کنار دریا