بعید است لیگ برتر فوتبال ۱۵ تیمی شود

بعید است لیگ برتر فوتبال ۱۵ تیمی شود

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ گفت: مسائل تعلیق فعالیت ماشین‎سازی بین هیات فوتبال آذربایجان‎شرقی و مالک صورت گرفته و این موارد معمولا انتقال مالیکت است. انصراف از لیگ برای قبل از شروع مسابقات است.؛