ضعف تیم حقوقی فدراسیون فوتبال برای دفاع در فیفا

ضعف تیم حقوقی فدراسیون فوتبال برای دفاع در فیفا

علی خصریان، بیان کرد: یکی از ضعف های فدراسیون فوتبال در خصوص تعیین تیم حقوقی برای دفاع در فیفا می باشد. از اینرو تاکید شد که تیم حقوقی فدراسیون برای دفاع از منافع کشورمان در دادگاه CAS تقویت شود.؛
کمیته فنی فدراسیون فوتبال افراد کاردان را برای مربی گری تیم جوانان انتخاب نماید

کمیته فنی فدراسیون فوتبال افراد کاردان را برای مربی گری تیم جوانان انتخاب نماید

بازیکن اسبق پاس تهران: ایراد اصلی و انتقاد بنده به فدراسیون و کمیته فنی فدراسیون فوتبال می باشد که در انتخاب خود افراد ناوارد را که هیچ رزومه و عملکردی در زمینه  کارپایه ها ندارند را انتخاب می نمایند.؛