افتتاح بوستان برزگران در محله گرگان

افتتاح بوستان برزگران در محله گرگان

شهردار منطقه ۷ از اتمام فعالیت عمرانی و بهره برداری از بوستان برزگران در محله گرگان در راستای اجرای پروژه های توسعه محله ای و با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این منطقه خبر داد.؛