فرهنگ ؛ اولویت اول کشور

فرهنگ ؛ اولویت اول کشور

فرهنگ در پدیده ها و رفتارهای اجتماعی تجلی می یابد و تمامی امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، نظامی ، مادی و معنوی را متاثر می سازد و بر ساختار اقتدار ملی اثر گذار است.؛
حجاب را درست تعریف نکرده ایم

حجاب را درست تعریف نکرده ایم

وی درباره علل کم رنگ شدن حجاب در جامعه ایرانی بیان کرد: ما حجاب را درست تعریف نکرده ایم، منافع آن را  نیز بازگو نکرده ایم و کار فرهنگی مناسب نیز در این زمینه انجام نداده ایم.؛
باید به مسئله خانواده اصالت داد                          / حجاب چهار مرتبه دارد که پوشش مرحله چهارم آن است

باید به مسئله خانواده اصالت داد / حجاب چهار مرتبه دارد که پوشش مرحله چهارم آن است

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر گفت: باید به خانواده به معنای واقعی کلمه اصالت داد و زمانی که روابط خانوادگی نیز یک روابط گرم، جذاب و پویا باشد، خلائی باقی نمی‌ماند تا محیط‌های دیگری کنجکاو برانگیز و یا تحریک برانگیز باشد.؛
شرح اعمال و فضیلت‌های ماه ذی الحجه

شرح اعمال و فضیلت‌های ماه ذی الحجه

فردا اولین روز از ماه مبارک ذی‌الحجه است. برای روز اول و ۱۰ روز اول این ماه اعمال مستحبی ذکر شده است که روزه و نمازی که ما را در ثواب حج حجاج شریک می‌کند از جمله این اعمال است.؛