موشک های مقاومت و پایه های سست اسرائیل

موشک های مقاومت و پایه های سست اسرائیل

مرحله جدیدی از انتفاضه اتفاق افتاده است، دیوار آهنین و امنیتی حفاظتی رژیم صهونیستی فرو ریخته و شلیک موشک ها از ناحیه ی مقاومت به سمت تل آویو اولین بار است که ابهت آنها را شکسته است.؛
بسیجیان حماسه ساز

بسیجیان حماسه ساز

به گزارش تهران پرس ، گوشه‌ای از حضور پرشور و حماسی مردم تهران در خیابان انقلاب که با برنامه های  فرهنگی در صحنه ی حماسه ساز ۲۲ بهمن حاضر شدند.