یلدای بدون کرونا با برنامه های مجازی در منطقه ۳

یلدای بدون کرونا با برنامه های مجازی در منطقه ۳

بیماری کووید19درحالی درکمین دورهمی‌های شب یلدا نشسته، غافل از اینکه شهروندان منطقه 3 قرار است جایگاه نیاکان و بزرگانشان را در این شب سرد با حافظ خوانی، نقاشی، فیلم کوتاه و کاردستی به صورت مجازی بزرگ کنند.؛