مانور موتور سوار خوب در میدان توحید برگزار شد

مانور موتور سوار خوب در میدان توحید برگزار شد

مانور « موتور سوار خوب » با حضور مدیر کل آموزش های شهروندی ،مدیران شهرداری منطقه2 و سرهنگ تقی زاده سرکلانتر شمالغرب تهران در میدان توحید به عنوان یکی از محورهای پرتردد موتورسواران منطقه 2 ، برگزار شد.؛
رفع خطر از ۲ گود منطقه ۹

رفع خطر از ۲ گود منطقه ۹

دو گود پرخطر در منطقه ۹ شناسایی شده که یکی از آنها با اجرای سازه نگهبان و دیگری با شروع عملیات ساختمانی رفع خطر انجام می شود.؛