تدارک کارناوال های نوروزی در جنوب شهر

تدارک کارناوال های نوروزی در جنوب شهر

معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه 19 از حرکت کارناوال های نوروزی در محلات این منطقه با هدف ایجاد فضایی شاد برای شهروندان و پاسداشت مناسبت های ملی در آستانه سال جدید خبر داد.؛