بررسی معضلات محدوده خلازیل منطقه ۱۹

بررسی معضلات محدوده خلازیل منطقه ۱۹

معضلات محدوده خلازیل منطقه 19 طی بازدیدی با حضور مشاور عالی و مدیرکل حوزه شهردار تهران، معاون خدمات شهری و محیط زیست و معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و نیز شهردار منطقه 19 مورد بررسی قرار گرفت.؛