منطقه ۱۶| جلسه قرارگاه فرهنگی شهید شاطری برگزار شد

منطقه ۱۶| جلسه قرارگاه فرهنگی شهید شاطری برگزار شد

جلسه قرارگاه فرهنگی شهید شاطری شهرداری منطقه 16، با حضور پیمان پورنصر شهردار منطقه، سرهنگ اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید رجایی ، معاونین و جمعی از مدیران در سالن جلسات دفتر شهردار منطقه برگزار شد. ؛
منطقه ۱۶| برگزاری مراسم یادبود علی سلیمانی  هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون

منطقه ۱۶| برگزاری مراسم یادبود علی سلیمانی هنرمند عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون

پیمان پورنصر شهردار منطقه ۱۶ در این مراسم با اشاره به سخنان شهردار تهران مبنی بر استفاده از ظرفیت های نخبگان برای حل مشکلات مردم اظهار داشت: منطقه 16 ، منطقه ای است که از بزرگترین ظرفیت نخبگان بهره مند است و مدیریت شهری منطقه از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف محلات نه گانه استفاده می کند. ؛